Dzielnicowy spotkał się z pracownikami MGOPS - PREWENCJA - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Dzielnicowy spotkał się z pracownikami MGOPS

W dniu 28 lipca 2017 roku mł. asp. Bartosz Felcenloben spotkał się z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku.

Spotkanie zainicjowane przez dzielnicowego z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku odbyło się w związku z prowadzonymi procedurami Niebieskiej Karty. Na spotkaniu omówiono programy naprawcze w rodzinach objętych procedurami Niebieskiej Kart. Ważnym elementem spotkania było omówienie zasad wspólnych interwencji w rodzinach objętych przemocą oraz sporządzono algorytm postępowania w takich sytyacjach.

Takie spotkania mają na celu wypracowanie jak najlepszych i najskuteczniejszych sposobów pomocy osobom jej potrzebującym.