Spotkanie z młodzieżą z Ochotniczych Hufców Pracy - PREWENCJA - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Spotkanie z młodzieżą z Ochotniczych Hufców Pracy

W dniu 26 lipca 2017 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Łasku odbyło się spotkanie dzielnicowych z Komendy Powiatowej w Łasku z młodzieżą.

W dniu 26 lipca 2017 roku dzielnicowi st. asp. Mariusz Bednarek i mł. asp. Bartosz Felcemloben z łaskiej komendy spotkali się z młodzieżą OHP. Podczas spotkania funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Łasku zachęcali młodzież do wstąpienia w szeregi Policji oraz informowali o prowadzonej rekrutacji. Policjanci przedstawili jak wygląda współpraca Komendanata Głównego Policji ze szkołami wyższymi, omówili aktualnie obowiązujące zasady doboru do służby w Policji, a także jak zostać pracownikiem Policji, a  jak zostać policjantem. Obecna na spotkaniu młodzież miała możliwość indywidulanej rozmowy z dzielnicowymi.

Współpraca pomiędzy Policją a Ochotniczymi Hufcami Pracy ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży z terenu powiatu łaskiego, a także zorganizowanie wspólnych działań zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży.

Już zaplanowano kolejne spotkania.