Dzielnicowy na spotkaniu z pracownikami Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

W ramach programu "Dzielnicowy Bliżej Nas" oraz by rozwijać i umacniać swój kontakt ze społeczeństwem dzielnicowy mł. asp. Bartosz Felcenloben spotkał się z pracownikami Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

W dniu 9 maja 2017 roku dzielnicowy mł. asp. Bartosz Felcenloben  zorganizował spotkanie by porozmawiać o lokalnych problemach, pomóc w ich rozwiązaniu oraz promować siebie jako policjanta tak zwanego "pierwszego kontaktu". W spotkaniu wzięli udział pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej. Podczas tego spotkania dzielnicowy zachęcał do poruszania aktualnych problemów występujących na podległym terenie oraz udzielał rzeczowych odpowiedzi na zadawane pytania. Spotkanie też miało na celu wyeliminowanie wszelkich przejawów sytuacji patologicznych wśród osób mieszkających w lokalach ZGM. Dzielnicowy przestrzegł również o występujących  zagrożeniach. Wytłumaczył jak prawidłowo zabezpieczyć swoje mienie na rzecz poprawy poczucia własnego bezpieczeństwa.

Spotkanie jednocześnie było doskonałą okazją do promowania aplikacji ,,Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, mundurowy omówił zasady tworzenia i dzałania map zagrożeń, przekazał informację, gdzie znaleźć odpowiednie linki, jakiego rodzaju zagrożenia można umieszczać zgodnie z wykazem oraz wytłumaczył w jaki sposób poruszać się po stronie i zakładkach. Dzielnicowy przytoczył wdrożony przez MSWiA program ,,Dzielnicowy bliżej nas”, a zarazem zachęcał do korzystania z aplikacji ,,Moja komenda”, przy użyciu której w łatwy i szybki sposób można ustalić, kto jest naszym dzielnicowym a nawet wykonać za jej pośrednictwem bezpośrednie połączenie telefoniczne z numerem służbowym telefonu wybranego dzielnicowego.

Dzielnicowy zapewniał, że dzięki takim spotkaniom istnieje możliwość bezpośredniej wymiany informacji i niemal natychmiastowe skupienie się nad konkretną problematyką.