Współpraca dzielnicowych ze Strażą Rybacką i wędkarzami

W czwartek, 6 kwietnia 2017 roku, w ramach programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”, dzielnicowy spotkał się z członkami Polskiego Związku Wędkarskiego Łask - Grabia oraz przedstawicielami Państwowej Straży Rybackiej.

Podczas spotkania asp. Łukasz Mielczarek wspólnie ze strażnikami Państwowej Straży Rybackiej z Sieradza sprawdzili łowiska w Łopatkach, Zielęcicach oraz Łasku. Podczas rozmowy z wędkarzami z Polskiego Związku Wędkarskiego dzielnicowy omówił zagadnienia związane z bezpieczeństwem wędkarzy, przypominał w jaki sposób można kontaktować się z dzielnicowym oraz jak przeciwdziałać kłusownictwu. Podkreślił, jak ważne jest edukowanie osób korzystających z łowisk należących do PZW pod kątem ochrony środowiska naturalnego roślin i dzikiego ptactwa, a także dbania o czytsość w tych miejscach. Dzielnicowy wspólnie z funkcjonariuszami Straży Rybackiej omówił również zasady współpracy i wzajemnej pomocy przy reagowaniu na przestępstwa i wykroczenia naruszające prawo.