Dzielnicowy bliżej mieszkańców - PREWENCJA - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Dzielnicowy bliżej mieszkańców

Dzielnicowy aspirant Mariusz Bednarek spotkał się z mieszkańcami by rozmawiać o ich problemach i przybliżyć nową koncepcję pełnienia służby przez dzielnicowych wdrażaną w ramach Programu MSWiA ,,Dzielnicowy bliżej nas”.

Dwa zainicjowane przez dzielnicowego spotkania odbyły się 28 marca 2017 r. Uczestniczyli w nich rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wiewiórczynie. W drugim spotkaniu wzięli udział prezes, kierownik bezpieczeństwa oraz przedstawiciele Klubu Sportowego LKS Kwiatkowice. Podczas nich  zapoznano między innymi z założeniami działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i programem wdrażanym przez MSWiA ,,Dzielnicowy bliżej nas”. Dzielnicowy przeprowadził w trakcie spotkania wywiad w trakcie, którego ustalał z jakimi problemami społecznymi borykają się mieszkańcy oraz jakie oczekiwania  mają wobec działań policji w ich sprawie a w szczególności dzielnicowego. Zachęcał do korzystania z aplikacji "Moja Komenda".  Dodatkowo podczas spotkania z rodzicami uczniów ze szkoły w Wiewiórczynie i gronem pedagogicznym poruszono tematy cyberprzemocy oraz gry "Niebieski Wieloryb". Z kolei na spotkaniu z przedstawicielami klubu sportowego oprócz powyższych zagadnieńskupiono się przede wszystkim na zasadach bezpieczeństwa podczas majacego się odbyć meczu pomiędzy drużynami LKS Kwiatkowice - Widzew Łódź.