Poszukiwany Arkadiusz Wieloch - Osoby poszukiwane - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Osoby poszukiwane

Poszukiwany Arkadiusz Wieloch

Arkadiusz Wieloch, urodzony 11.04.1978 r. jest poszukiwany za przestępstwo z art. 286 par. 1 kk.

Osoby, które znają miejsce pobytu w/w proszone są o kontakt z KPP w Łasku (tel. 43 675 69 64 lub 11) lub z każdą jednostką policji pod nr 997 albo 112.