Poszukiwany Robert Czujko - Osoby poszukiwane - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Osoby poszukiwane

Poszukiwany Robert Czujko

Robert Czujko, urodzony 25.01.1968 r., poszukiwany za przestępstwo z art. 278 par. 1 kk.

Osoby, które znają miejsce pobytu w/w proszone są o kontakt z KPP w Łasku (tel. 43 675 69 64 lub 11) lub z każdą jednostką policji pod nr 997 albo 112.