Poszukiwany Marcin Skwirus - Osoby poszukiwane - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Osoby poszukiwane

Poszukiwany Marcin Skwirus

Marcin Skwirus, urodzony 16.06.1988 r., poszukiwany jest za przestępstwo z art. 55 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  i art. 242 par. 3 kk.

Osoby, które znają miejsce pobytu w/w proszone są o kontakt z KPP w Łasku (tel. 43 675 69 64 lub 11) lub z każdą jednostką policji pod nr 997 albo 112.