Poszukiwany Mateusz Skiba - Osoby poszukiwane - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Osoby poszukiwane

Poszukiwany Mateusz Skiba

Mateusz Skiba, urodzony 01.03.1993 r. jest poszukiwany za przestępstwo z art. 178a par. 1 kk

Osoby, które znają miejsce pobytu w/w proszone są o kontakt z KPP w Łasku (tel. 43 675 69 64 lub 11) lub z każdą jednostką policji pod nr 997 albo 112.