STRUKTURA JEDNOSTKI - Struktura jednostki - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Struktura jednostki

STRUKTURA JEDNOSTKI

Dane teleadresowe do kontaktu z poszczególnymi wydziałami


WYDZIAŁ KRYMINALNY


Naczelnik
Wydziału Kryminalnego

kom. Tomasz Lubiński

 

Zastępca Naczelnika
Wydziału Kryminalnego

podkom. Dominik Rychłowski

 

Sekretariat

tel : 47 84 542 48


fax: 47 84 542 36

 

Wydział Kryminalny:

Zespół Operacyjno – Rozpoznawczy

• Zespól Dochodzeniowo – Śledczy

• Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją 

• Zespół do walki z Przestępczością Narkotykową


• Zespół Techniki Kryminalistycznej
 


WYDZIAŁ PREWENCJI


Naczelnik
Wydziału Prewencji

nadkom. Jarosław Wielgus

Zastępca Naczelnika
Wydziału Prewencji

asp. Tomasz Durka


Kierownik
Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego

 

asp. Przemysław Piasecki

 

Sekretariat

tel: 47 84 542 88


Wydział Prewencji:

• Zespól Dyżurnych

• Zespół Dzielnicowych

• Zespól do spraw Wykroczeń

• Zespół do Spraw Nieletnich i Patologii

• Ogniwo Patrolowo – Interwencyjne

• Zespół Organizacji Służby i Spraw Obronnych

 


WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO


Naczelnik
Wydziału Ruchu Drogowego


kom. Paweł Romański
 

Sekretariat

tel: 47 84 542 43


ZESPÓŁ DO SPRAW PREZYDIALNYCH


tel: 47 84 542 10


JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW PRASOWO - INFORMACYJNYCH


Oficer Prasowy

st. asp. Katarzyna Staśkowska
 

tel: 47 84 542 42

kom. 695 775 097


ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA


tel: 47 84 542 40

     47 84 542 02

fax: 47 84 542 38


ZESPÓŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI


tel: 47 84 542 27

     47 84 542 31


ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH


tel: 47 84 542 73


ZESPÓŁ EWIDENCJI, ROZLICZEŃ I ZAOPATRZENIA


tel: 47 84 542 55

      47 84 542 13


KOMISARIAT POLICJI W WIDAWIE


Komendant
Komisariatu Policji w Widawie

 asp. szt. Radosław Błaszczyk
 

Sekretariat

tel: 47 84 549 10

fax 47 84 549 20

 

Pokój przyjęć interesantów

tel. 47 84 549 14

 

Prewencja

tel. 47 84 549 12

 

Dzielnicowi

tel. 47 84 549 15

 

KOMISARIAT POLICJI W WIDAWIE

ul. Nowy Rynek 16

98-170 Widawa

 

• Zespól do spraw Kryminalnych

• Zespól do spraw Prewencji

• Zespół Dzielnicowych

• Jednoosobowe Stanowisko do spraw Wykroczeń

• Zespół Wspomagający

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Pliki do pobrania

  • 35.51 KB