KARTA ROWEROWA ZDOBYTA - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

KARTA ROWEROWA ZDOBYTA

Przedstawiciel WORD Sieradz wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Łasku, spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej w Buczku, aby przeprowadzić egzamin na kartę rowerową.

Pandemia koronawirusa zasiała dozę niepewności wśród uczniów, czy odbędzie się długo wyczekiwany przez nich egzamin na kartę rowerową. 13 października 2020 r. przedstawiciel WORD Sieradz wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Łasku  sprawdzili umiejętności młodzieży, niezbędnej dla bezpieczeństwa w ruchu ulicznym. Do egzaminu na kartę rowerową przystąpiło 21 uczniów Szkoły Podstawowej w Buczku. Uczniowie pokonywali jednośladem tor, na podstawie wcześniej zdobytej wiedzy teoretycznej. Do najważniejszych umiejetności, które zasługiwały na uwagę fachowców z dziedziny ruchu drogowego, było upewnienie się przez egzaminowanych o możliwości jazdy, stosowaniu się do znaków drogowych a także sprawne reagowanie, zatrzymanie pojazdu w wyznaczonym miejscu.

Na zakończenie egzaminu wszyscy uczestnicy otrzymali kamizelki odblaskowe ufundowane przez WORD w Sieradzu.

 

Gratulujemy zdobycia upragnionej karty rowerowej. Przypominamy o właściwym korzystaniu z dróg a także dbaniu o prawidłowe wyposażenie rowerów.