Informacje

Policjanci przypominają zasady bezpieczeństwa. Nośmy maseczki - stosujmy się do ograniczeń

Pamiętajmy, nadal panuje stan epidemii i wszyscy bezwzględnie muszą stosować się do obowiązujących w tym zakresie ograniczeń. Zasłaniajmy usta i nos w przestrzeniach zamkniętych i w przestrzeni publicznej, gdzie jest to konieczne. Nie gromadźmy się i dbajmy o zachowanie dystansu społecznego. Zadbajmy o siebie i innych. Nie zapominajmy, wszystkie ograniczenia i obostrzenia mają na celu ochronę życia i zdrowia. Bądźmy odpowiedzialni. Mundurowi z Łasku w porozumieniu z Zakładem Komunikacji Miejskiej przeprowadzili działania profilaktyczne w środkach komunikacji miejskiej, podczas których rozdawali maseczki i przypominali o obowiązku noszenia ich w sklepie, pociągu i autobusie.

W środę, 12 sierpnia 2020 r. w godzinach popołudniowych, w autobusach Zakładu Komunikacji Miejskiej można było spotkać umundurowany patrol. W trosce o bezpieczeństwo podróżujących i wszystkich mieszkańców stróże prawa przypominali o obowiązujących nadal obostrzeniach. Od początku pandemii, każdego dnia łascy policjanci wykonują działania, których celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii COVID - 19. Należą do nich między innymi sprawdzenia osób objętych kwarantanną, a także kontrola przestrzegania obowiązujących ograniczeń w przestrzeni publicznej. Podczas działań profilaktycznych skierowanych do podróżujących komunikacją miejską stróże prawa przypominali o obowiązujących zasadach i rozdawali maseczki ochronne.

Policjanci po raz kolejny apelują, dbajmy o siebie i bliskich. Ograniczenia i obostrzenia mają jeden cel - ochronę życia i zdrowia. Stosując się do przepisów, zwiększamy bezpieczeństwo i zmniejszamy ryzyko zakażenia się koronawirusem. Dbajmy o siebie i innych. Zachowujmy dystans społeczny.